Web Scraping услуги от AiM Design

Уеб скрейпинг или уеб остъргване (наричано още уеб добив или уеб извличане на данни) е техника за извличане на информация от уеб сайтове чрез компютърен софтуер. Подобно на уеб индексирането, което е универсално приета техника за събиране на информация от уеб търсачките, уеб скрейпинга също използва помоща на роботи за да автоматизира и ускори процеса на събиране и структуриране на желаните данни.

Как работи Уеб Извличането?

Уеб Скрейпър начин на работа

За какво се използва Уеб Извличането?

  • Сваляне на определена информация от даден уебсайт
    например продуктов каталог, снимкова галерия и други
  • Сравняване на цени или друга информация в различни сайтове
  • Автоматизирано следене за промяна на уеб съдържанието
  • Задълбочени интернет проучвания и анализи
  • Интеграция на актуални уеб данни с други платформи

Уеб Извличането или така наречения "уеб скрейпинг" е незаменим инструмент когато имате задачата да превърнете голям обем от интернет страници в организирана база от данни. AiM Design може да ви помогне с извличането и организирането на всякакъв вид информация от интернет!

Свържете се с нас за повече информация отностно тази услуга


Технология

AiM Design използва свой собствен софтуер за интернет извличане (AiM Web Scraper), както и ферма от прокси сървъри за да предложи бърза и надеждна услуга.