Poetry.AntonSimov.com - Поезия от Антон Симов

Поезия и проза от Антон Симов

Сайт представящ личното творчество на Антон Симов.


Технология

Poetry.AntonSimov.com е построен върху AiM CMS система за управление на съдържанието разработена и поддържана от AiM Design.

ASP.NET, XHTML, CSS, JavaSript, XML